Aktivitetsnivå

1. Lite aktiv, liker å slappe av
2. Lite til middels aktiv, går av og til
3. Middels, går ofte
4. Middels til gjennomsnittlig, trener 1 gang i uka
5. Gjennomsnittlig, trener 2 - 3 ganger i uka
6. Over gjennomsnittlig, trener 4 - 5 ganger i uka
7. Veldig aktiv, trener 6 - 7 ganger i uka
8. Ekstremt aktiv, bor på gymmet
Kjønn

Mann
Kvinne
Vekt i kg (~fettfri masse)